RSCTG 037/2016. Solicitude de acceso á información do Concello de Baiona de bases dun plan de emprego