RSCTG 034/2016. Razóns para que se exclúa a licenciatura de Pedagoxía como requisito para habilitarse como especialista en Pedagoxía Terapéutica