RSCTG 029/2016. Instrución, criterio, ou directriz interna  da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre a tramitación das reclamacións dos usuarios en materia de subministración de enerxía eléctrica