RSCTG 028/17. Petición á Secretaría Xeral para o Deporte sobre clubes deportivos subvencionados