RSCTG 027/17. Solicitude á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a non inclusión no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia de posibles sitios arqueolóxicos