RSCTG 026/2016. Solicitude de acceso á información á Deputación de Pontevedra e ao Concello de Baiona sobre plans de emprego