RSCTG 022/17. Solicitude de acceso a unha acta da xunta de goberno do Concello de Moaña