RSCTG 019/17. Información da Axencia Tributaria de Galicia sobre atribución de funcións aos enxeñeiros de camiños, canles e portos