RSCTG 019/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Santiago sobre utilización de videocámaras