RSCTG 018/17. Información do Concello de A Coruña sobre letrados e as súas incompatibilidades.