RSCTG 018/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Ponteareas sobre as condicións da venda ambulante nos mercadiños