RSCTG 017/17. Información do Instituto de Medicina Legal de Galicia IMELGA