RSCTG 017/2016. Solicitude de acceso á información a entidade Portos de Galicia sobre datos de contratación