RSCTG 016/2016. Solicitude de acceso á información da Universidade de Vigo