RSCTG 015/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Vilagarcía sobre as condicións da venda ambulante nos mercadiños