RSCTG 014/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Vimianzo sobre dispositivos de videovixilancia

*ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN DO EXPEDIENTE