RSCTG 013/2016. Solicitude de información pública á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia sobre a existencia de tarxetas bancarias de uso institucional