RSCTG 012/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Melide sobre dispositivos de videovixilancia