RSCTG 011/2016. Solicitude de información pública a Deputación da Coruña sobre contías percibidas polos empregados en concepto de productividade