RSCTG 0105/17. Solicitude de información ao Concello de Cedeira sobre incompatibilidade dunha empresa redactora do plan xeral(.pdf). Outros formatos: .docx | .rtf | .txt

*ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN DO EXPEDIENTE