RSCTG 0100/17. Solicitude de acceso á información da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza relativa ao contrato de vixilancia e seguridade dos edificios administrativos da Xunta de Galicia (.pdf). Outros formatos: .docx |.rtf | .txt