RSCTG 010/17. Petición ao Concello de Laracha (A Coruña) dun convenio UTE para a realización de obras