RSCTG 0097/17. Solicitude de información do Concello de Teo sobre as obras desenvolvidas nun vial.