RSCTG 0096/17. Solicitude de información do Concello de Baiona dun expediente administrativo sobre unha queixa sobre un programa de cooperación local de 2010(.pdf). Outros formatos: .docx | .rtf | .txt

*ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN DO EXPEDIENTE