RSCTG 009/17. Solicitude de expediente de autorización de levantamento dun muro de hormigón no Concello de Vilar de Barrio (Ourense)