RSCTG 009/2016. Solicitude de acceso á información á Consellería de Política Social sobre programas de acollida de menores estranxeiros por parte dunha asociación