RSCTG 0080/17. Solicitude de informes da intervención e dos servizos xurídicos da Deputación de Lugo.