RSCTG 0066/17. Petición de acceso a información pública da Universidade de Santiago (arquivo por desistir o reclamante)