RSCTG 0061/17. Solicitude de expediente ao Concello de Lousame dunha minicentral eléctrica.