RSCTG 0059/17. Solicitude de información sobre contratos de persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.