RSCTG 0054/17. Información da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería de Economía, Emprego e Industria) do inventario de labores mineiros abandonados e outros.