RSCTG 0053/17. Solicitude dirixida á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (Consellería de Sanidade) para ter acceso ao plan de adaptación dos accesos e supresión das barreiras arquitectónicas nos hospitais Clínico e Gil Casares de Santiago de Compostela.