RSCTG 0050/17. Acceso a anuncios de exposición pública para a aprobación do orzamento do Concello de Marín.