RSCTG 0049/17. Solicitude de acceso ao Concello de Ponteareas sobre expedientes urbanísticos de dez anos.