RSCTG 0044/17. Solicitude de expedientes mineiros á Consellería de Economía, Emprego e Industria (pdf). Outros formatos: .docx.rtf | .txt