RSCTG 004/2016. Solicitude de acceso á información á Consellería de Economía, Emprego e Industria e ao Concello de Baiona sobre programas de emprego con financiación europea