*CON ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN. RSCTG 0039/17. Solicitude de acceso á información á Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta sobre compatibilidades concedidas a letrados da Administración Autonómica.