RSCTG 003/2017. Petición ao Concello de Mondariz Balneario sobre gastos atribuídos a unhas partidas orzamentarias.