RSCTG 001/2016. Solicitude de acceso á información ao Concello de Cedeira sobre catálogo de postos de traballo