RSCTG 007/17. Solicitude ao Instituto Galego de Consumo sobre o tempo medio de tramitación das reclamacións recibidas.

*ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN DO EXPEDIENTE