RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018 pola que se dispón a publicación da delegación de competencia da Comisión de  Transparencia de Galicia na presidenta  das reclamacións en que se teña por desistido o/a solicitante por non ter remitido en prazo a documentación que se lle requira.