RSCTG 129/19. Recurso ante a CT para acceso á información pública do Concello da Coruña sobre os acordos de  Someso
Resultado: Estimación