O vicepresidente de la Comisión da Transparencia. Pablo Cameselle Martínez, participou o 9 de febreiro na xuntanza convocada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cos cesionarios da Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública (MESTA). O obxecto do encontro foi analizar o estado de situación desta metodoloxía, considerada o sistema oficial de avaliación de cumprimento da transparencia.

A reunión, de carácter técnico, permitiu resolver as dúbidas xurdidas sobre MESTA por parte dos comisionados das comunidades autónomas cos que se traballou cara a stablecer o mapa de obrigas de cada unha das organizacións que aplicarán a metodoloxía.

MESTA é o sistema oficial de cumprimento da transparencia promovido polo CTBG para medir a aplicación da normativa de transparencia nos organismos das distintas Administracións Públicas así como en empresas públicas, partidos políticos e organizacións empresariais e sindicais.

MESTA permite coñecer o grao de cumprimento dos organismos e inclúe un sistema de autoevaluación que facilita establecer comparacións entre os organismos e identificar liñas de mellora continua.