O órgano adscrito ao Valedor do Pobo veu dobrada a súa actividade na presente anualidade na que xa se superaron as cen reclamacións recibidas. Nun ano e medio de funcionamento do órgano, recibíronse 158 reclamacións das que o 80% xa están concluídas.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017.  A Comisión da Transparencia, órgano colexiado adscrito ao Valedor do Pobo, colle velocidade de cruceiro tras un ano e medio de traballo intenso. A actividade de control sobre o dereito de acceso á información pública que exerce, veuse incrementada nos últimos meses pola chegada de máis dun cento de reclamacións, o dobre das rexistradas no exercicio precedente. No 64% das resolucións emitidas este 2017 (estatísticas provisionais) a Comisión deu a razón aos reclamantes, estimando a súa petición de información e instando á administración afectada a facilitarlla.

Este martes 7 de novembro, a Comisión da Transparencia celebrou a súa XVI Sesión Ordinaria na que someteu a aprobación as últimas propostas de resolución de reclamacións achegadas pola cidadanía. No que vai de ano, o órgano respondeu un total de 89 reclamacións.

En 16 casos os asuntos foron arquivados, principalmente a petición dos interesados ou por dispor xa estes da información requirida. Das 73 reclamacións con resolución, un total de 47 obtiveron resultado favorable para os seus impulsores, aos que se lles recoñeceu o dereito de acceso á información. Só en 2 ocasións o órgano colexiado desestimou o solicitado. Nun total de 24 casos as reclamacións tiveron que ser inadmitidas por incumprir algúns dos requisitos legais para acceder a esta vía de recurso substitutivo.

Neste segundo ano de existencia, a chegada de reclamacións en defensa do dereito de acceso á información recibidas pola Comisión xa é o dobre do exercicio precedente. Ata este 7 de novembro a Comisión deu entrada a 103 reclamacións nas que os promotores reclaman o seu dereito a acceder á información pública que demandaron ante as súas administracións. En 2016, primeiro ano de funcionamento da Comisión, entraron un total de 55 iniciativas.

De todas as reclamacións recibidas entre 2016 e 2017 constan concluídas na actualidade o 80%, o 100% das remitidas en 2016 e máis do 60% das rexistradas na presente anualidade.

As estatísticas do exercicio completaranse ao remate deste ano 2017 e daranse a coñecer nos primeiros meses do ano, no momento da elaboración do Informe Anual ordinario do Valedor do Pobo que inclúe un epígrafe específico dedicado á Comisión da Transparencia.

A Comisión da Transparencia pode dar trámite as reclamacións promovidas pola cidadanía ante a negativa, o silencio ou o desacordo das súas administracións a outorgarlles a información pública solicitada.

Máis información sobre a Comisión da Transparencia:

www.comisiondatransparencia.gal

Twitter: https://twitter.com/ComisionTG

Facebook: https://www.facebook.com/comisiondatransparencia/