XV Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia


5 Outubro, 2017

A Comisión da Transparencia reúnese en sesión ordinaria para aprobar propostas de resolución de reclamacions en trámite e someter a repaso cuestions de interese en materia de transparencia

Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar