X sesión ordinaria da Comisión da Transparencia


5 Abril, 2017

Xuntanza da Comisión da Transparencia con motivo da convocatoria da X Sesión Ordinaria do órgano colexiado.

Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar