Sesión XVI da Comisión da Transparencia


7 Novembro, 2017

A Comisión da Transparencia celebra a súa XVI sesión ordinaria de traballo ara aprobar propostas de resolución de reclamacions en trámite e someter a repaso cuestions de interese xeral dos seus membros en materia de transparencia

Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar