O Vicepresidente da Xunta entrega á presidenta da Comisión da Transparencia os informes anuais 2016


21 Marzo, 2017

A valedora do pobo, presidenta da Comisión da Transparencia, Milagros Otero Parga, recibirá de mans do Vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o balance estatístico do Portal de Transparencia da administración autonómica correspondente ao ano 2016. Xunto con este documento, a Xunta de Galicia entregaralle o informe da oficina de defensa dos usuarios dos servizos públicos e outro documento que avalía a situación dos portais municipais de transparencia.

Coa entrega, a celebrar nas dependencias do Valedor do Pobo, sede física da Comisión, dáse cumprimento a unha das previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que establece mecanismos de colaboración entre a Xunta de Galicia (Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación) e a oficina do Valedor do Pobo, comisionada da transparencia na nosa comunidade.

 

Valedor do Pobo
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela, A Coruña 15004
España
981 569 740

View full calendar