Entrega do Informe Ordinario 2016 do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia que inclúe o balance anual da Comisión da Transparencia


27 Marzo, 2017

A presidenta da Comisión da Transparencia, e Comisionada da Transparencia en Galicia, entregará o Informe Ordinario 2016 do Valedor do Pobo á Presidencia do Parlamento de Galicia. O documento, según mandato legal, inclúe por primeira vez un capítulo específico de informe do estado da transparencia en Galicia no que, entre outras cuestións, se incorpora o balance das actuacións da Comisión da Transparencia en algo menos dun ano de funcionamento.

View full calendar