Día Internacional do Dereito a saber


28 Setembro, 2017

Conmemoración oficial do Día Internacional do Dereito a Saber, organizada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten polo Valedor do Pobo: valedora do pobo.

Lugar de celebración: Auditorio da Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Madrid.

View full calendar